Laatste nieuws

CPB-rapport verlaging LTV limiet: woningaankoop uitstellen

08 juni 2017

 

 

Het CPB heeft afgelopen week een nieuw rapport gepubliceerd over de effecten van een verlaging van de LTV limiet. Een maximale LTV van 90% betekent dat ruim 70% van de starters en de doorstromers vanuit de huurmarkt de koop van hun beoogde woning voor enige tijd moeten uitstellen. Voor doorstromers vanuit de koopmarkt geldt dat ongeveer 33% de koop moet uitstellen bij een maximale LTV van 90%.

 

Lees meer »

 

Meer nieuws: